Bliv “GRØN MESTER” 2019 / 2020. – indledende den 10. november 2019.

Turneringerne afvikles i Åbenrå og Ribe den 10. november 2019

Denne turnering er udelukkende for de spillere, der ved tilmeldingsfristen max. har det grønne systemkort-etui. Kom og mød andre spillere med samme styrke.

Prøv noget nyt – vi har mange par i KBC, som kan deltage.

Derfor bør vi også fra KBC kunne få tilmeldt mange par

Sidste frist for tilmelding d. 3. november.

For turneringen gælder:

Turneringen henvender sig primært mod de medlemmer af klubberne, som normalt ikke deltager i
distrikternes eller DBfs turneringer.
For turneringen og dens deltagere gælder følgende
 Turneringen er for spillere i distrikterne Fyn og Sydjylland
 Der afvikles indledende runder i begge distrikter hvert efterår
 Finalen afvikles på skift mellem distrikterne primo december
 Fordelingsnøglen for det enkelte distrikts antal par i finalen er så liniær med antallet af par
i de indledende runder som muligt. Hvert distrikt har dog som minimum ret til 4 par i
finalen.
 Fordelingen af finalepladser foretages straks efter alle indledende runder i begge distrikter
er afviklet. Men vinderen i det enkelte heat er altid sikret en plads i finalen
 Der tilstræbes en finale med enten 16 eller 20 par.
 Deltagerne må pr. 1. oktober i det år turneringen afvikles ikke have højere MesterPointtitel hos Danmarks Bridgeforbund end **Grøn Mester. Dvs. har man opnået titlen
Distriktsmester er man diskvalificeret.
 Der spilles efter Danmarks Bridgeforbunds gældende regler for parturneringer.
 Der spilles om Sølvpoint og med EDB-givne kort.