Generalforsamling Lørdag d. 23. februar 2019 kl. 10.00

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i vores lokaler med følgende dagsorden:

  Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i vores lokaler
  med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab (er udsendt)
  4. Fremlæggelse af budget (er udsendt) samt godkendelse af
  Kontingent som bestyrelsen foreslår uændret.
  5. Indkomne forslag (skriftligt til formanden senest 10.2.2019)
  (se vedhæftede forslag fra bestyrelsen)
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  På valg er: 1. Peter Hermansen (ønsker ikke genvalg)
  2. Niels Jørgen Korsholm (modtager ikke genvalg)
  3. Kurt Holm (modtager genvalg)
  7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år
  8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år
  9. Valg af 1 bilagskontrollant. Bent Lykke (modtager ikke genvalg)
  10. Valg af 1. suppleant for bilagskontrollanten
  11. Eventuelt

  På bestyrelsens vegne
  Peter Hermansen
  Formand

  PS! Der serveres kaffe og rundstykker fra kl. 09.30.
  VEL MØDT!