# Navn spiller 1Navn spiller 2
1 Knud Meier Harry Naninga
2 Anna Ravn Irene Johanssen
3 Peter Hermansen Ebba Hermansen
4 Eva Korsholm Niels Jørgen Korsholm
5 Else Andersen Karin Korup Jungdal
6 Jesper Jungdal Peter B. Hansen
7 Ingelise Bøhme Annie Kallerup
8 Dorthe Hjort Lauridsen Søs Jørgensen
9 Line eyde Christian Munk
10 ellenholmsgaard ida schwartz
11 Egon Kirkegård Jens buhl
12 Rie Metha Olsen Grete Ipsen
13 Stig Jørgensen Olav Thomsen
14 Jytte Hansen Poul Erik Nielsen