# Navn spiller 1Navn spiller 2
1 Jytte Hansen Poul Erik Nielsen
2 Stig Jørgensen Olav Thomsen
3 Rie Metha Olsen Grete Ipsen
4 Egon Kirkegård Jens buhl
5 ellenholmsgaard ida schwartz
6 Line eyde Christian Munk
7 Dorthe Hjort Lauridsen Søs Jørgensen
8 Ingelise Bøhme Annie Kallerup
9 Jesper Jungdal Peter B. Hansen
10 Else Andersen Karin Korup Jungdal
11 Eva Korsholm Niels Jørgen Korsholm
12 Peter Hermansen Ebba Hermansen
13 Anna Ravn Irene Johanssen
14 Knud Meier Harry Naninga