Formand Peter Hermansen ph@koldingbridgecenter.dk 4075 8805
Bestyrelsesmedlem Kurt Holm kh@koldingbridgecenter.dk  21945679
Kasserer Eigil Holdt eh@koldingbridgecenter.dk 20201898
Næstformand, Karin Korup Jungdal kk@koldingbridgecenter.dk 5193 0063
Bestyrelsesmedlem Inger Gai ig@koldingbridgecenter.dk 29111819
Bestyrelsesmedlem Bengt burkal bb@koldingbridgecenter.dk 60194100
Sekretær Hanne Borup hb@koldingbridgecenter.dk  30741920 20
Bestilling handicap parkering ved åbne turneringer (drop in m.v.) Telf. 4075 8805
E-mail Kolding Bridge Center kontakt@koldingbridgecenter.dk
Bankkonto: Sydbank 7040   182 6816  (Kontingent)
7040   182 6808 (Kolding Open)
7040   182 6790 (Undervisning) 7040   161 9955 (Andet)