Regler for medlemmers benyttelse af KBC`s undervisningslokale til fester/mærkedage.

For at benytte undervisningslokalet mv. skal betales kr. 25,- pr. deltager. Inkluderet i prisen er kaffe og evt. brug af spillematerialer.

KBC`s beholdning af service, glas og bestik må benyttes.

Drikkevarer må medbringes. Centerets drikkevarer kan købes til gældende priser.

Spisning skal foregå i undervisningslokalet. Evt. efterfølgende bridgeturnering må afvikles i de øvrige lokaler.

Køkken og øvrige lokaler skal afleveres i samme stand, som de blev modtaget.

Evt. manglende rengøring/oprydning afregnes med kr. 200,- pr. time.

Booking: Skal ske ved brug af nedenstående formular. Eventuelle spørgsmål rettes til kassereren, tlf. 60 80 37 57.

Booking af KBC`s undervisningslokale:

 

 

________________ __________________________________________