# Navn spiller 1Navn spiller 2
1 Jens Letort Knud Letort
2 Louise Hansen Morten Hansen
3 Eva Korsholm Niels Jørgen Korsholm
4 Anna Ravn Annie Kallerup
5 Ebba Hermansen Peter Hermansen
6 Ruth Andersen Hanne Junker
7 Else Kragh Sørensen Søren Kragh Sørensen
8 Dorthe Kristensen Dorthe Møller
9 Jens Riis Kurt Holm
10 Birte Juhl Sørensen Lotte Maibom
11 Ketty Schou Solveig Wahlgreen
12 Bjarne Poulsen Inga Poulsen
13 Tim Christensen Torben Frimer
14 Birgit Carlsen Jytte Hansen
15 Harry Nanninga Klaus Seiding Hansen
16 Aage Kok Anne Kok
17 Mona Rasmussen Marianne Klærke
18 Grete ipsen Rie Metha Olsen
19 Lisbeth Thrane Jacobsen Leah Thrane
20 Irene Johannsen Tove Andersen, Romerparken