# Navn spiller 1Navn spiller 2
1 Irene Johannsen Tove Andersen, Romerparken
2 Lisbeth Thrane Jacobsen Leah Thrane
3 Grete ipsen Rie Metha Olsen
4 Mona Rasmussen Marianne Klærke
5 Aage Kok Anne Kok
6 Harry Nanninga Klaus Seiding Hansen
7 Birgit Carlsen Jytte Hansen
8 Tim Christensen Torben Frimer
9 Bjarne Poulsen Inga Poulsen
10 Ketty Schou Solveig Wahlgreen
11 Birte Juhl Sørensen Lotte Maibom
12 Jens Riis Kurt Holm
13 Dorthe Kristensen Dorthe Møller
14 Else Kragh Sørensen Søren Kragh Sørensen
15 Ruth Andersen Hanne Junker
16 Ebba Hermansen Peter Hermansen
17 Anna Ravn Annie Kallerup
18 Eva Korsholm Niels Jørgen Korsholm
19 Louise Hansen Morten Hansen
20 Jens Letort Knud Letort