# Navn spiller 1Navn spiller 2
1 Mona Rasmussen Marianne Klærke
2 Jørn Høgh Nielsen Mette Nielsen
3 Ruth AndersenAnna Asgreen
4 Irene Johannsen Aase S. Jensen
5 Peter Hermansen Ebba Hermansen
6 Anna Ravn Annie Kallerup
7 Inge R.Thomsen Annelise Christensen
8 Lis Abild-Nielsen Elsebeth Søe
9 Karin Korup Jungdal Jesper Jungdal
10 Gynter schmechel Ruth schmechel
11 Harry Nanninga Klaus Seiding Hansen
12 Birte Juhl Sørensen Else Iversen
13 Karen Margrethe Madsen Birthe Clausen
14 Knud Erik Hansen Inge Meier
15 Erling Kalhøj Lise Kalhøj

Bodil Leth Henning Holm Jensen
Kurt Holm Kirsten Jakobsen
Line Eyde Peter B. Hansen
Inger Lise Kristensen Ellen Holmsgård
Astrid Strandbygaard Kirsten Sørensen