# Navn spiller 1Navn spiller 2
1 Kirsten Jakobsen Kurt Holm
2 Ingeborg Kruse Lise Friis
3 Gynter schmechel Ruth schmechel
4 Lis Abild-Nielsen Inger Daugaard
5 Lise Kalhøj Erling Kalhøj
6 Else Andersen Knud Erik Hansen
7 Inger-Lise Kristensen Ellen Holmsgaard
8 Mona Rasmussen Marianne Klærke
9 Marianne Pedersen Merethe Arestrup
10 Aage Kok Anne Kok
11 Jørn Høgh Nielsen Mette Høgh Nielsen
12 Harry Nanninga Klaus Seiding
13 Louise Hansen Morten Hansen
14 Jens-Erik Jensen Lis Ravn Jensen