KBC er i sæsonen 2016/17 arrangør af en indledende runde for seniorpar lørdag d. 25. marts 2017 kl. 10.00

Denne turnering er ikke for elitespillere men for almindelige klubspillere.

Prøv noget nyt – vi har mange par i KBC, som kan deltage.

Derfor bør vi også fra KBC kunne få tilmeldt mange par- (sidste år deltog 22 par – det højeste tal i distriktet) – lad os slå rekorden i år.

Tilmelding er lukket.

Tilmeldingslisten i KBC.s lokale kan benyttes af KBC medlemmer.

For turneringen gælder:

Den indledende turnering er åben for deltagere, som er medlem af en DBF klub, og som er fyldt 60 år inden 1. januar i den pågældende sæson.

De bedste par kvalificerer sig til distriktssemifinalen i Vejle (Bridgehøjborgen) d. 6. maj 2017.

For at en klub kan afvikle en indledende runde, kræves tilmelding af min. 12 par.

Der spilles ca. 45 spil afhængig af antal tilmeldinger.

Der spilles om sølvpoint og vinpræmier.

Indskud: kr. 65,- pr. spiller. Betaling på spilledagen.

Frokost, kage, frugt og kaffe/the hele dagen koster 100 kr. Bestilles ved tilmelding.

Øl, vand og vin kan købes. Uden frokost kan kaffe/te købes for 5,- kr. pr. kop

Tilmelding er bindende, og et tilmeldt par er forpligtet til selv at finde substitutter ved forfald.

Resultater vil kunne ses på klubbens hjemmeside www.koldingbridgecenter.dk.

Handicap P-plads skal bestilles i forvejen på tlf. 40 75 88 05.

Tilmelding til Seniorturnering er lukket: