PAR 1. SPILLER 2. SPILLER
1 Anna Asgreen Fl. Nielsen
2 Annelise Christensen Inge Roed Thomsen
3 Karin Korup Else Andersen
4 Birgit Jørgensen Olav Thomsen
5 Birthe Clausen Karen Margrethe Madsen
6 Bodil Leth Anna Lise Heinesen
7 Kurt Holm Kirsten Jakobsen
8 Ebba Hermansen Peter Hermansen
9 Ellen Holmsgaard Keld Skovsen
10 Else Berthelsen Leif Madsen
11 Eva Korsholm Niels Jørgen Korsholm
12 Henny Sørensen Hans Strunge
13 Ida Schwartz Knud Meier
14 Inga Poulsen Anna Ravn
15 Inge Meier Eva Olesen
16 Irene Johansen Helge Truelsen
17 Jesper Jungdal Christian Munk-Christensen
18 Karen Margrethe Damm-Henrichsen Inger Lise Kristensen
19 Harry Nanninga Klaus Seiding Hansen
20 Hanne Hauge Boj Bro Christensen
21 Kirsten Juliane Povlsen Henning Overgaard
22 Knud Erik Langhoff Johannes Bogh
23 Marianne Klærke Mona Rasmussen
24 Lis Ravn Jensen Jens Erik Jensen
25 Lis Winther Jens Blaabjerg
26 Lisbeth Thrane Jacobsen Line Eyde
27 Lise Lykke Bent Lykke
28 Margit Raaschau Karen Iversen
29 Mette Høgh Nielsen Jørn Høgh Nielsen
30 Søren Peter Nielsen Heine Lytsen
31 Tenna Lytsen Stig Jørgensen
32 Tove Sørensen Johnny Sørensen