Bestyrelsens beretning 2020.

I februar sidste år da den ny bestyrelse trådte til efter generalforsamlingen, vidste vi at vi stod foran et spændende år. Ombygningen af Niels Bohrs Vej 3 var gået i gang og det var med glad forventning til at fuldføre det store projekt og få flyttet fra Ndr. Ring Vej at bestyrelsen trak i arbejdstøjet.

Vi vidste der var rigtig meget som skulle gøres før vi var i mål, men ingen kunne ane at der i marts skete noget som forandrede ikke blot vores projekt og bridgespil, men hele verden.

Corona virussen var over os og forandrede alt. Alle planer skulle revideres. Bridgecenteret lukkede ned for al aktivitet for første gang og vi kastede os over at spille bridge på nettet.

I nedlukningsperioden blev der organiseret skifteholdsarbejde blandt dem der byggede om på Niels Bohrs Vej og samtidig aftog tidspresset for at nå det hele, for vi kunne jo ikke åbne de nye lokaler som først planlagt.

Jeg har tidligere takket alle de frivillige som på forskellig vis bidrog til at vi fik bygget om her og flyttet, men det kan ikke siges for mange gange, så endnu engang tak til alle der hjalp med at få det til at lykkes.

Også igen en særlig tak til Kurt Holm uden hvem det ikke havde været muligt.

Da det blev sommer, kunne vi begynde at spille drop in om end med begrænsning på deltagerantal og en masse håndsprit.

I september startede en ny bridgesæson helt som den plejer men nu i nye, flotte lokaler. Vi holdt indvielses reception hvor bl.a. Koldings borgmester kom forbi og holdt tale.

Begejstringen var stor da cirka 50 begyndere meldte sig på kursus og alle spilleafdelinger kom godt i gang.

Desværre blev glæden meget kort for 3 uger inde i sæsonen blev bestyrelsen bekendt med det første tilfælde hvor et medlem var smittet med coronavirus, og vi derfor igen måtte lukke centeret ned.

Hen over de næste uger nåede i alt 19 medlemmer og kursister at blive smittet. Nogle mærkede ikke så meget mens andre blev voldsomt syge og måtte indlægges.

Det påvirkede os alle meget og bestyrelsen gjorde sit bedste for hele tiden at informere alle medlemmer grundigt om den aktuelle situation.

Netop som vores udbrud var ovre og vi troede at centeret kunne åbne igen om end med restriktioner, ja så lukkede hele Danmark ned endnu engang.

Vi måtte igen undvære vores bridge, alle de planlagte aktiviteter og vores hyggelige juleafslutninger i alle afdelinger.

Bridge på BBO blev forsat eneste mulighed og desværre var der ikke så meget tilslutning til det. Givetvis fordi det bare slet ikke er det samme som at mødes ved bordene i klubben.

Når vi gør status over 2020 så kan det vist meget kort opsummeres til nye lokaler og corona.

Bestyrelsen har holdt mange møder og rigtig mange arbejdsdage og selvom ombygning og corona har fyldt det meste har vi også arbejdet med enkelte andre ting.

Anskaffelse af en hjertestarter blev drøftet på det årlige møde med afdelingsledelserne. Siden hen har vi undersøgt hvor i området der befinder sig en hjertestarter og da der hænger en hos genboen, Wictic Kirkebjerg A/S, Niels Bohrs Vej 8, har bestyrelsen besluttet at vi ikke selv køber en.

Til slut vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for det store engagement og arbejde I hver især bidrager med samt for godt samarbejde.

Tak til Irene Johannsen og Anne Kok for at lægge kort til os.

Tak til Torben Frimer og Anne Kok for at undervise alle vore kursister.

Tak til Knud Erik Hansen for at servicere alt vores IT så bridgemates m.m. hele tiden virker.

Tak til Niels Jørgen Korsholm for at styre vores medlemskartotek og udsende mails til medlemmerne.

Tak til Peter Hermansen for at være ølkusk så der altid er drikkevarer i køleskabet.

 

Der har det seneste år været flere dødsfald.

Vi har sagt farvel til:

Aage Kok

Hans Strunge

Kirsten Michaelsen

Egon Kirkegaard

Margit Raaschou

Else Berthelsen

Nina Asmussen

Da vi ikke har kunnet mindes de afdøde i de respektive afdelinger, vil jeg bede forsamlingen om at rejse sig og holde et minuts stilhed.

Æret være deres minde.