# NavnDBf nr.
1 Ebba Hermansen 89084
2 Mercedes Ohmeyer 20496
3 Tim Christensen 1044
4 Mona Rasmussen 50353
5 Jesper Arendrup 46288
6 Harry Nanninga 48716
7 Astrid strandbygaard 60192
8 Eva KORSHOLM 38242
9 Torben Ebbesen 17634
10 Niels Peter Skov 98726
11 Else Kragh Sørensen 91596
12 Jens Trier Hansen 102781
13 Karen Sehested 15570
14 jens blaabjerg 43463
15 Lis Abild-Nielsen 21630
16 torben frimer 7059
17 Finn Weiss 110704
18 Louise Hansen 106462
19 Ruth Føns Petersen 100.688
20 Irene Johannsen 7851
21 jørgen nielsen 86309
22 Tove I. Andersen 98930
23 Jørgen Madsen 42779
24 Kurt Holm 65692
25 Lene Hauge 110329
26 Susanne Bredahl 105569
27 Lisbeth Thrane Jacobsen 34242
28 Mogens Davidsen 21509
29 Johnni Knudsen 929
30 Birgit Bang Jørgensen 3803