Corona opdatering fra Dansk Bridge forbund

20. november 2020

 Sundhedsmyndighederne har anbefalet at forlænge de nuværende nationale COVID-19-tiltag. Regeringen har valgt at følge anbefalingen. Det betyder, at tiltagene om begrænsning af forsamlinger forlænges til og med den 13. december 2020.

 26. oktober 2020

Fra i dag d. 26. oktober 2020 træder en række nye tiltag i kraft i forhold til corona. Blandt
tiltagene er, at forsamlingsforbuddet nedsættes til 10 personer.
DBf har allerede forhørt sig med Kulturministeriet om mulighed for en dispensation fra
forsamlingsforbuddet, når det bl.a. gælder bridge. Kulturministeriet oplyser at det ikke er
muligt at få dispensation i forhold til forsamlingsforbuddet. DBf vil dog fortsætte dialogen
med myndighederne om muligheden for at blive undtaget fra det nye forsamlingsforbud.
Indtil videre betyder det dog, at det ikke er muligt at spille bridge, have undervisning mv.
med mere end 10 personer. Dette er indtil videre gældende til d. 22. november 2020.
For så vidt angår forbundsaktiviteter, som åben division, damedivisionen, seniorhold mv. skal
dette drøftes på et møde i hovedbestyrelsen tirsdag d. 27. oktober 2020. Vi vil derfor senest
onsdag d. 28. oktober melde mere ud herom.