Generalforsamlingen 2019 – bestyrelsens beretning.

KBC’s bestyrelsens beretning for 2018

Endnu et år er gået i vores forening. Et år som på mange måder har været vellykket.

I år er vi 253 spillende medlemmer. Det er en nedgang på 1 medlem i forhold til 2017.

Dertil kommer der, at der i januar startede 30 på et begynderhold.

Vi har igen i år haft mange arrangementer, arrangementer der er med til at fremhæve vores klub.

Kurt Holm har fortsat sine hyggeaftener og de har haft en stadig større søgning.

Kurt Holm har også i 2018 for første gang i KBC regi planlagt og gennemført en bridgerejse.

Der vil også i 2019 blive gennemført en bridgerejse. Tak til Kurt for hans initiativer.

Vi har afholdt mange turneringer som stort set har været velbesøgte.

Hans Strunge foreslog på sidste års generalforsamling, at vi skulle afholde nogle enkeltmandsturneringer.

Det har vi gjort 3 gange, men desværre har der ikke været interesse nok, hvorfor det er droppet igen.

I efteråret stod vi pludselig uden rengøring. Ejeren af vores rengøringsfirma døde. Vi fik hurtigt fat på et nyt firma som har gjort rent utroligt godt, men – ja der er et men, bestyrelsen mener, at det bliver for dyrt, hvorfor regngøringen er sagt op med udgangen af april måned. Bestyrelsen overvejer alternative løsninger – er der f.eks. medlemmer der vil deles om opgaven mod honorar?

Der er udover bestyrelsen en masse medlemmer som laver et stort arbejde.

Jeg vil prøve at nævne nogle af dem og undskylder såfremt ikke alle er nævnt.:

* Afdelingsformændene med deres bestyrelser.

* Turneringsudvalgene i bestyrelserne.

* Kurt Holm som styrer vores hjemmeside.

* Husudvalget med Karin K og Inger Gai.

* Jens Letort som sørger indkøb og afhentning af drikkevarer.

* Inger Gai står for alle andre indkøb – så hun har meget at se til.

* PR- og Sponsorudvalget med Kurt Holm, Jørn Høgh Nielsen og Bengt Burkal . De sørger ikke alene for præmier til vores turneringer, men deres indsats bidrager til vores indtægter.

* Anna sørger for avisomtale som gør, at Kolding Bridge Center er omtalt i Jyske Vestkysten.

* Kortblandning varetages af Irene Johannsen og Anne Kok.

* Anna Ravn har hjulpet mig med vores nyhedsbrev, og Niels Jørgen har sendt dem ud.

* Karin Korup der underviser og dermed sørger for tilgang af nye medlemmer.

* Niels Jørgen Korsholm som laver et kæmpearbejde ikke blot som vores kasserer, men også for medlemskartotek og tusind andre praktiske ting.

* Søren Peter har lavet nye bordnr. i træ.

* Tak til Bent Lykke for hans tid som bilagskontrollant.

* Mange laver et stort arbejde med forskellige gøremål f.eks. til arrangementer – I skal have tak.

* Vi har i årets løb afholdt 10 bestyrelsesmøder (rekord) iflg. vedtægterne skal der afholdes min. 4. Der har været enighed om de trufne beslutninger.

Ikke en generalforsamling uden at nævne Bridge + Moore. På grund af vores manglende fiberbånds forbindelse, har vi endnu ikke taget disse i brug. Fibernettet er nu kommet, og vil begynde at anvende B+M i de afdelinger der ønsker dette. Sidste år gav generalforsamling tilladelse til at købe yderligere maskiner, men dette er ikke sket. Såfremt systemet efter prøvekørsel fungerer upåklageligt, vil der blive indkøbt de manglende maskiner – de er reserveret, men der nu 3-6 måneders leveringstid.

Vores lokalesituation er uændret og vi fortsætter i vores nuværende lokaler.

Dette betyder ikke, at bestyrelsen ikke har set på nye lokaler, men vi har ikke fundet nogle, der har været bedre end de nuværende. Der arbejdes fortsat med dette. Under evt. vil vi give en nærmere orientering.

Der er i år indkommet flere forslag til generalforsamlingen hvilket tyder på interesse for vores forening.

I år træder både Niels Jørgen Korsholm og jeg ud af bestyrelsen. Vi har været med til gennem Kolding Bridge at starte Kolding Bridge Center. KBC havde stiftende generalforsamling 15.12. 2012. Vi har således været formand og kasserer i mere end 6 år, og synes begge, der skal nye kræfter til.

Vi takker begge for den tillid, der har været vist os.

Jeg vil gerne takke alle for et godt samarbejde.

På bestyrelsens vegne

Peter Hermansen

Forman

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.