Karin Korup Jungdal valgt til ny formand i KBC.

Generalforsamlingen i Kolding Bridge Center var som sædvanlig velbesøgt. Men i modsætning til tidligere år forløb den uden de store diskusioner og var overstået på under 1 time.

Alligevel var det på mange måder en speciel dag i Kolding Bridge Center´s historie. Ikke fordi der var den store diskusion om foreningen, men fordi at formanden Peter Hermansen, som den sidste af “de gamle” valgte at træde tilbage og overlade posten som formand til Karin Korup Jungdal.

Peter Hermansen har siden stiftelse af Kolding Bridge Center været formand for foreningen og har i de forløbne  år været en markant person i KBC. Peter fik fortjent et stående aplaus for sin store indsats.  

Inden Peter Hermansen kunne trække sig tilbage, fik han den store fornøjelse at udnævne Niels Jørgen Korsholm som nyt æresmedlem i Kolding Bridge Center. Niels Jørgen Korsholm har i mange år lavet alt det arbejde, som ingen ligger mærke til, nemlig at holde styr på regnskabet og medlemskartoteket, samt sørget for at vi har fået indsendt ansøgninger til kommunen omkring diverse tilskud. Niels Jørgen modtog æresmedlemskabet under stående aplaus fra forsamlingen. Derudover fik KBC en ny kasserer idet Kaj Melgaard blev valgt. Der var også nyvalg til Else Kragh Sørensen, samt genvalg til Bent Burkal og Inger Gai.

Der var ikke indsendt nye forslag og  punktet eventuelt blev også hurtigt overstået uden diskusion.