nyhedsbrev-logo

NYHEDSBREV NR. 1 udsendt d. 14. april 2015 Masser af aktivitet i Kolding Bridge Center.

Siden generalforsamlingen d. 21. feb. har KBC summet af aktiviteter, ligesom der har været flittig deltagelse i udenbys turneringer, hvilket ikke alle KBC’s medlemmer måske er klar over.

Fredag d. 20. marts holdt KBC åbent hus for sine sponsorer. Her overrakte Pia Lorenzen og Tina Dalgas fra Sydbank Fonden en check til John Ohmeyer. Også andre sponsorer mødte op med gaver (se billeder på hjemmesiden).

Vi kan oplyse, at Peter Nicolaisen er indtrådt i lokaleudvalget og Birgit Carlsen og Inger Meier i drop-in udvalget. Til drop- in er der følgende opgaver, der skal løses hver aften:

 brygge kaffe (kontakt Inger Meier eller Birgit Carlsen)

 rydde op (kontakt Inger Meier eller Birgit Carlsen)

 stå til rådighed som ledig makker (kontakt N. J. Korsholm)

 være turneringsleder

 betjene Bridge-Mate

 modtage bestilling af handicap P-plads (brug tlf. 53 38 81 70 eller 40 75 88 05)

Opgaverne er så forskellige, at alle kan give en hånd med. Vil du hjælpe med en af de 3 først nævnte opga-ver så aftal en dato, der passer dig. Kontaktpersonernes tlf. og mailadresse er:

 Inge Meier, tlf. 26 70 92 84, mail: ingemeier@youmail.dk

 Birgit Carlsen, tlf. 75 53 16 69, mail: mabika@stofanet.dk

 N.J. Korsholm, tlf. 60 80 37 57, mail: nj.korsholm@gmail.com

KBC`s 6 spilleafdelinger slutter alle i april på en eller anden festlig vis. Herefter er der 4 afdelinger, som afholder top 16. I skrivende stund kan vi oplyse, at afdelingerne Koldinghus og KBC14 skal have ny for-mand. I næste sæson regner man med en 7. afdeling mandag eftermiddag, tilmelding er i fuld gang. Alle afdelinger starter pr. 1. sept. Der er stadig ledige pladser mandag eftermiddag, tirsdag aften, onsdag aften og torsdag formiddag.

Søndagsbridge slutter i denne omgang d. 26. april. Tilslutningen har været rimelig pæn med kringle fra RO-XY bageren den første søndag i hver måned.

Som et nyt tiltag bliver der afholdt søndagsbridge for kursister. Den 1. marts deltog 14 par i 2 rækker. Næste gang bliver d. 26. april.

Div. holdturnering.

De 2 hold i 3. div. vest sluttede med, at Peter B. Hansens hold blev nr. 4 og Øjvind Hulgaards hold nr. 8.

Bridge landspokalturnering hvor 6. runde spilles d. 26. april.

Af de oprindelige 149 hold er der nu kun 32 hold tilbage, heraf 3 fra Kolding Bridge Center. I Haderslev møder holdet bestående af Mogens Rerup, Claus Tegtmeier, Mikael Povlsen og Jon Brodersen Kaper Konows hold (udtaget til landsholdet) fra København.

Ligeledes i Haderslev møder Peter B Hansen, Kjeld W Thomsen, Gerd Hansen og Michael Tøffner et stærkt 1. div. hold fra Roskilde.

Stig Jørgensen, John Ohmeyer, John Hermansen og Olav Thomsen møder i Kolding sidste års DM vin-der Jesper Buus Thomsens hold fra Odense.

Finale for distriktshold i Vojens d. 26. april.

I B-rækken for distriktshold for alm. klubspillere deltager 6 hold i finalen, heraf 2 fra Kolding Bridge Cen-ter. Fra rød række: Else Andersen, Karin Korup, Erling Kalhøj og Harry Nanninga. Fra gul række:

Knud Meier, Ida Schwarts, Ellen Holmsgaard og Keld Skovsen.

I A-rækken deltog et hold bestående af: Mikael Povlsen, Søren-Peter Nielsen, Tim Christensen og Sus Vang, holdet sluttede som nr. 3

Indledende runde til DM for klubhold 2015 spilles i Esbjerg d. 16. maj. Klubholdet, skal udtages blandt klubbens spillere, der er optaget på DBF’s medlemsliste pr. 31/12 i den pågældende sæson.

En klub kan tilmelde lige så mange hold de vil, dog er der en begrænsning på max. 48 hold i alt til turnerin-gen. Alle har ret til mindst et hold, tilmeldt rettidig – også her vil KBC have hold med. Se Bridge Nyt nr. 3 side 23.

Ved DM for begyndere i Åbenrå d. 12. april deltog 6 par fra KBC. Bedste placering på landsplan opnåede Jens Erik Lübker og Knud Erik Hansen, som blev nr. 10 af 84 i NS, og i ØV blev bedste KBC placering opnået af Gurli Klercke og Bettina Fischer, der blev nr. 25 af 84 på landsplan.

Også den nye handicapturnering i Aabenraa d. 19. april har KBC deltagere.

Bridge muligheder efter 1. maj.

Sommerdrop-in i KBC hver onsdag kl. 18,45 efter samme regler som sidste sommer.

Flere af KBC`s medlemmer plejer også at deltage i åbent hus turneringer i Storeslemmen Vejle (mandag aften og torsdag eftermiddag), Haderslev (tirsdag aften) og Vojens (torsdag aften) samt OK`s drop-in tirsdag eftermiddag (husk her tilmelding senest kl. 10 til Søren-Peter Nielsen). Er du på ferie ude i sommerlandet, så er der sikkert også her en åben hus aften. Husk at sende jeres udenbys resultater til Anna Ravn, anna-ravn@stofanet.dk.

Et nyt tiltag er drop-in torsdag aften i maj og aug. for årets kursister og KBC medlemmer med et par-handicap på 50-52. De 6 aftener indledes alle med ½ times undervisning (Sus Vang, Karin Korup og Anna Ravn på skift).

Sommerens Bridgefestival afvikles igen i år i Svendborg d. 3.-12. juli.

Vi er bekendt med at flere medlemmer er i gang med at booke overnatninger. Flere af vore kursister vil del-tage i begynderfestival, og KBC har par med i flere af DM finalerne. Husk også, det er muligt at køre til Svendborg og deltage i en enkelt turnering, snyd ikke jer selv for den oplevelse.

Fredag d. 21. aug. har KBC igen søgt om og fået bevilliget en stand i foyeren på Kolding Bibliotek i for-bindelse med kulturnatten.

I efterårsferien arrangeres bridge for børn d. 14. og 15. okt., det bekendtgøres i kommunens folder for ferie-aktiviteter, men undersøg om ikke en del af jer har børn eller børnebørn, der vil deltage.

Lørdag d. 14. november kl. 9.30. HUSK efterårsturnering, hvor alle KBC`s aktive medlemmer kan delta-ge, sæt derfor allerede nu i kalenderen på denne dato.

Sponsor: Blade treatment, Kolding

Der spilles hele dagen i samme seedede række mod jævnbyrdige modstandere.

Turneringsleder: Lars Andersen, Vojens. Tilmelding til Jytte Hansen, mail jytte@infospot.dk eller telefon 24 83 60 08 senest d. 5. november. Flere oplysninger til efteråret.

Sponsorudvalget arbejder desuden med et helt specielt arrangement fredag d. 13. nov. Glæd jer 

Som I ser, er der mange arrangementer i KBC – det kræver en aktiv indsats af mange medlemmer. Husk derfor at melde jer som hjælpere. KBC er jeres klub.

God sommer

Pr- og sponsor- udvalget.