NYHEDSBREV nr. 13 er udsendt d. 17. december 2018.

Bestyrelse og udvalg i Kolding Bridge Center ønsker alle medlemmer, sponsorer og øvrige samarbejdspartnere en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Som noget nyt tilbyder KBC gratis begynderundervisning i bridge til alle seniorer / pensionister med start torsdag d. 17. jan. kl. 09.30 – 12.30. Yderligere oplysninger og tilmelding hos underviser Karin Korup Jungdal, tlf. 5193 0063.

Gør dine venner, naboer, m.fl. opmærksom på tilbuddet. KBC har fået tilskud fra ”Senior bestemmer” i Kolding.

Genopfrisk dit grundsystem.

KBC tilbyder gennemgang af bog 2 fra januar til april 2019 med start mandag d. 7. jan. kl. 19.00 – 22.00. Flere oplysninger på hjemmesiden og/eller hos Karin Korup Jungdal tlf. 5193 0063.

Vedr. Bridge + Moore. KBC forventer, at Ewii installerer fibernet inden udgangen af 2018. Herefter kan afdelinger, der ønsker det, starte med brug af Bridge + Moore i jan. 2019.

HUSK tilmelding til disse turneringer i KBC. Se mere på hjemmesiden.

* Champagneturnering fredag d. 28. dec. kl. 19. Sidste tilmelding d. 22/12

* SYDBANK KOLDING OPEN lørdag d. 26. jan. kl. 9.30. Sidste tilmelding d. 20/1

* Hyggeaften med mad og bridge fredag d. 22. feb. kl. 18.00. Sidste tilmelding d. 15/2

Husk ROXY søndagsdrop-in d. 6/1, 3/2 og 3/3 2019 kl. 12.45

KBC`s ordinære generalforsamling er fastsat til lørdag d. 23. feb. 2019 kl. 10. Der serveres kaffe og rundstykker. Man overvejer at foreslå en vedtægtsændring så bestyrelsen udvides fra 5 til 7 medlemmer.

DM i Skolebridge afholdes igen i år i KBC. Dato: lørdag d. 19. jan. kl. 12-19. Det er tilladt ”at ugle”

Venlig hilsen

Bestyrelse og udvalg i KBC

KBC henstiller til alle medlemmer, at de benytter vore sponsorer, når der handles ind.

De støtter os – vi bør støtte dem.