NYHEDSBREV nr. 14 er udsendt d. 5. maj 2019.
Procedure ved afvikling af sponsor sommer drop-in, der starter onsdag d. 8. maj.
1. Fremmøde kun parvis senest kl. 18.45 i det normale spillelokale, benyt hovedindgangen i gården
2. Skriv jer på parvis på det fremlagte skema med angivelse af ca. parhandicap straks ved ankomst
3. Turneringsledelsen forestår rækkeinddeling på grundlag af de anførte parhandicap.
4. Bestilling af handicap P-plads: Søren Peter, tlf. 2482 1783, evt. P. Hermansen, tlf. 4075 8805.
NB: Alle spillere skal huske at rydde op efter sig selv (kaffekopper, vandglas mm.) Husk også DBF nummer.
Oprydningsdag på KBC mandag den 13. maj kl. 10.00, alle deltager.
Har du fastlagt, hvor du vil spille i næste sæson? KBC har ledige pladser i samtlige afdelinger undtagen
Lille Klør der spiller onsdag eftermiddag.
Mangler du en makker, så lav et opslag på klubbens presse opslagstavle eller hjemmesiden.
Afdelingen KBK13, der har spillet onsdag aften, er nedlagt.
Nye afdelingsformand i Lille Slem er Eva Korsholm.
Nye undervisere:
Anne Kok underviser begynderholdet mandag aften. Torben Frimer overtager Karins hold torsdag formiddag, og tager fortsætterholdet onsdag formiddag.
Et helårskursus er 26 gange = f.eks. Bog 1 og Bog 2, koster kr. 1.000, –
Karin vil måske lave et fortsætterkursus i bog 3 og 4, fredag formiddag.
Der bliver i efteråret 2 søndags kurser med Keld Thomsen, Haderslev som underviser.
Kort Nyt
• Leah Thrane var igen i år i påsken med på landsholdet i bridge ved NM der blev afholdt i Nykøbing
Falster, denne gang på pigelandsholdet WOMEN U-26 med en ny makker Sara Henriksen fra
Odense Bridgeklub. Holdet blev ikke placeret.
• Der er sket en del ændringer i de forskellige udvalg, se hjemmesiden under fanen ”Om KBC”.
• Husk Bridgefestival i Svendborg d. 6.-15. juli. Her er masser af styrkeinddelte hold- og parturneringer. Snyd ikke dig selv for en tur til Svendborg.
• Lokalebooking: Angående lån af KBC lokaler, ansøgningerne sendes direkte til Karin Korup Jungdal.

Venlig hilsen, Peter Hermansen, formand, Kolding Bridge Center

 

KBC henstiller til alle medlemmer, at de benytter vore sponsorer, når der handles ind.

De støtter os – vi bør støtte dem.