NYHEDSBREV nr. 6 udsendt den 20. august 2016

KBC byder alle velkommen til den ny sæson 2016/17, som starter pr. 1. sept. i alle afdelinger. Særlig velkommen til alle vore nye medlemmer. Klubben håber, at alle både nye og tidligere medlemmer vil få en rigtig god og hyggelig sæson.

Aktivitetsoversigt i KBC 2016/17 – se mere på hjemmesiden/opslag

 Fredag d. 26. aug. KBC har en stand på biblioteket kl. 16-18.30 i forbindelse med Kulturnatten

 Søndag d. 28. AUG. KL. 13 -16. . Alle bridgespillere bør gøre reklame for dagen

 Søndags drop-in hver søndag d. 4. sept. – 30. april (minus d. 13/11, 25/12, 1/1, 5/2 og 16/4). Som sidste år er der den 1. søndag i måneden kringle fra ROXY bageren.

 Tirsdag d. 18. okt. (efterårsferie) Drop-in kl. 18.45. Ingen tilmelding

 Torsdag d. 20. okt. kl. 18.30 Lynbridge. Sidste tilmeldingsdato d. 15.10

 Lørdag d. 5. nov. kl. 10.00. Indledende distriktskvalifikations runde for ”Grøn mester” – Nyt i KBC  Lørdag d. 12. nov. kl. 9.30. Efterårsturnering kun for KBC medlemmer.

 Torsdag d. 29. dec. kl. 19,00. Champagneturnering – nyt i KBC. Sidste tilmeldingsdato d. 16.12  Lørdag d. 4. febr. kl. 9.30 Sydbank Kolding Open i KBC`s lokaler. Tilmelding senest d. 15.01  Lørdag d. 25. marts kl. 10.00. Indledende distriktskvalifikations runde for seniorpar.

Undervisning – se mere om de forskellige kurser på hjemmesiden/opslag.

Begyndere: Mandage kl. 19.00 med start d. 12. sept. og tirsdage kl. 09.30 med start d. 13. sept. 2016

Fortsættere: Torsdage kl. 09.30 med start torsdag d. 8. sept. Alle hold har Karin Korup som underviser.

Har I familie, venner, bekendte, naboer, kolleger, der måske kunne tænke sig at komme i gang med Bridge, så hen-led deres opmærksomhed på klubbens kurser samt Bridgens Dag.  Ingen er bedre til at gøre reklame for bridge end aktive spillere.

Maj/august: Kort & Godt

Tirsdag d. 9. aug. blev der afholdt møde mellem KBC`s bestyrelse, udvalg og afdelingsbestyrelser med det formål at fremme samarbejdet mellem alle i klubben og udveksle informationer. Et nyt tiltag, der vil fortsætte fremover.

Husk at læse ”Bridge Nyt” fra distrikt Sydjylland første uge i sept. Et spændende blad på 24 sider, der i begyndelse af sept. ligger i vores spillelokale – det kan også ses på distriktets hjemmeside. Bladet har en oversigt over de mange udenbys turneringer og distriktsturneringer. KBC vil gerne kraftigt opfordre sine medlemmer til at deltage i disse spændende turneringer. Har du ikke tidligere deltaget – så prøv i år. Det er rigtig sjovt.

Sommerens drop-in har indtil d. 18 aug. været besøgt med et gennemsnit på 62 deltagere pr. gang.

Skolebridge. Tirsdag d. 16. aug. introducerede Morten Bilde + 7 hjælpere med stor succes bridge for 7-9. klasserne på Ådalsskolen i Vamdrup, hvor Gerd Hansen er lærer. Der deltog 44 elever. Dagen dannede grundlag for et efter-følgende valghold med Gerd som lærer og med start fredag d. 19.aug.