NYHEDSBREV nr. 8 er udsendt d. 24. april 2017.

Procedure ved afvikling af sponsor sommer drop-in, der starter d. 3. maj.

1. Fremmøde kun parvis senest kl. 18.45 i det normale spillelokale, benyt hovedindgangen i gården

Bemærk der er fejl i ”Distrikts Nyt”, ingen kan møde op alene uden makker.

2. Skriv jer på parvis på det fremlagte skema med angivelse af ca. parhandicap straks ved ankomst

3. Turneringsledelsen forestår rækkeinddeling på grundlag af de anførte parhandicap.

NB: Alle spillere skal huske at rydde op efter sig selv (kaffekopper, vandglas mm.)

 

I år bliver der sommerbridge for begyndere og urutinerede spillere 8 mandage kl. 19-22 og 8 torsdage kl. 9.30-12.30. Her tilbyder KBC 30 minutters undervisning, og efterfølgende turnering med brug af bridgemate, hvor der bliver givet lidt ekstra tid pr. spil. Se mere på opslag i klubben el. hjemmesiden.

Har du fastlagt, hvor du vil spille i næste sæson? KBC har ledige pladser i samtlige afdelinger undtagen ”Lille Klør”. Mangler du en makker, så lav et opslag på klubbens presse opslagstavle.

I næste sæson oprettes en ny spilleafdeling tirsdag eftermiddag kl. 13-16 udelukkende for nye spillere og spillere, der mangler rutine. Formålet er at få de nye godt i gang, så de får en god, tryg start på turne-ringsbridge i en klub. Afdelingen spiller turnering efter almindelige regler, men der vil blive givet lidt mere tid pr. spil, og der vil være vejledning omkring turneringsformer, regler ved bridgebordet osv.

Der vil hver uge være tilbud om lidt undervisning før spilstart (kl. 12.30-12.50) enten repetition af grund-systemet, eller med udgangspunkt i et par spil fra ugen før, hvor vi ser på et korrekt meldeforløb, den gode spilleplan eller tips til bedre modspil. Underviser og leder af afdelingen er Karin Korup.

 

Kort Nyt

· Ny undervisningsfolder for 2017/18 ligger i KBC. Tag et eksemplar med til venner, familie, na-boer, som måske kunne tænke sig at spille bridge. Nuværende bridgespillere er de bedste til at gøre reklame for bridge og skaffe nye kursister. Karin Korup er underviser på alle 3 hold.

· Ny revideret KBC folder: Brug et eksemplar som reklame for bridge i KBC.

· Leah Thrane debuterede i påsken på pigelandsholdet i bridge med en sølvmedalje ved NM for juniorhold i Oslo. Til lykke!

· Har du børn/børnebørn, som har lyst til at lære bridge, så er muligheden der den første uge i som-merferien d. 27.-29. juni kl. 10-13. Tilmelding til Anna Ravn, som underviser sammen med Karin Korup. Læs også om hvordan du selv kan lære børn bridge ved hjælp af ”Nem Bridge” på klub-bens hjemmeside. Se under fanen: undervisning

· Bridgebøgerne i reolen kan lånes. Se opslag. Der vil blive lagt kortmapper frem, som medlemmer må benytte, når der spilles privat i klubbens lokaler. Lån af kort fra kontoret er strengt forbudt.

· Gurli Klercke er valgt som ny formand i ”Lille Slem”, Jens E. Jensen i ”Lille Klør” og Lis Win-ther i KBC14. KBK 13 har d.d. endnu ikke haft valgt, og i de 4 øvrige afdelinger var der genvalg.

· Husk: Nyheder i KBC og udenbys resultater kan løbende ses på klubbens hjemmeside.

· Husk Bridgefestival i Svendborg d 7. -16. juli. Her er masser af styrkeinddelte hold- og partur-neringer. Snyd ikke dig selv for en tur til Svendborg.

Venlig hilsen og god sommer. Bestyrelse og udvalg i KBC.

 

Brug vore sponsorer. KBC henstiller til alle medlemmer, at de benytter vore sponsorer, når der handles ind.

 

De støtter os – vi bør støtte dem.