NYHEDSBREV nr. 11 er udsendt d. 3. maj 2018. Procedure ved afvikling af sponsor sommer drop-in, der startede onsdag d. 2. maj. 1. Fremmøde kun parvis senest kl. 18.45 i det normale spillelokale, benyt hovedindgangen i gården 2. Skriv jer på parvis på det fremlagte skema med angivelse af ca. parhandicap straks ved ankomst 3. Turneringsledelsen forestår rækkeinddeling på grundlag af de anførte parhandicap. NB: Alle spillere skal huske at rydde op efter sig selv (kaffekopper, vandglas mm.) Husk også DBF nummer.

I år bliver der igen sommerbridge for begyndere og urutinerede spillere 6 mandage kl. 19-22 og 6 torsdage kl. 9.30-12.30. Her tilbyder KBC 30 minutters undervisning, og efterfølgende turnering. Ved behov bliver der givet lidt ekstra tid pr. spil. Man behøver ikke en makker for at tilmelde sig, underviser er Karin Korup. Se mere på opslag i klubben el. hjemmesiden.

Substitutlisten ligger ikke mere på hjemmesiden, da det iflg. datalovgivningen er ulovligt. Medlemmerne vil pr. mail få tilsendt en ny substitutliste i løbet af august måned. Et trykt eksemplar kan fås hos afdelingsformænd. På hjemmesiden bliver den lagt, så den kun kan læses af medlemmer, der er registeret og har fået tilsendt et password, som du kan få tilsendt ved på klubbens hjemmeside at benytte fanen: Medlem.

Har du fastlagt, hvor du vil spille i næste sæson? KBC har ledige pladser i samtlige afdelinger undtagen Lille Klør. Mangler du en makker, så lav et opslag på klubbens presse opslagstavle.

I næste sæson ændrer spilleafdelingen tirsdag eftermiddag navn til 2 klør. Det bliver en afdeling udelukkende for spillere med handicap 40 eller derover. Nye afdelingsformænd: 2 Klør: Leon Christensen, BK45: Henny Sørensen, Lille Slem: Bengt Burkal, KBC14: Kirsten Møller.

Ændring af udsendelse af BRIDGE Bladet! I maj – juni kommer Bridgebladet ikke til din husstand! Det bliver lagt digitalt under Dansk Bridge Forbund. Efter sommerferien sendes bladet til din primærklub

Kort Nyt • Leah Thrane var igen i år i påsken med på U-16 landsholdet i bridge ved NM i Sverige, hvor hun blev nr. 6 af 12 deltagere. Hun er også udtaget til U-16 EM i Kroatien i juli og U-16 VM d. 8.- 16. aug. i Kina. Til lykke! • EWII har oplyst, at der med meget stor sandsynlighed bliver lagt fiber i KBC’s område til sommer (juni-august). Derefter forventer vi, at vi kan få en kraftig fiberforbindelse, som kan trække ”BRIDGE+MORE”. Brugen heraf er derfor stillet i bero indtil da. • Der er sket en del ændringer i de forskellige udvalg, se hjemmesiden under fanen ”Om KBC”. • Kolding Bridge Center er nu på Facebook. Du finder siden her: https://www.facebook.com/koldingbridgecenter.dk/ • Torben Frimer, Niels Eck Svenssen og Eva Olesen har bestået 1. del af Bridgelæreruddannelsen • Efterlysning: Er der nogen der har set klubbens 2 alm. bridgeborde, som normalt skal stå i skabet i undervisningslokalet? Hvis ja kontakt formanden. • Husk Bridgefestival i Svendborg d. 6.-15. juli. Her er masser af styrkeinddelte hold- og parturneringer. Snyd ikke dig selv for en tur til Svendborg. • Det er ikke altid at JV trykker de resultater og billeder, som Anna Ravn sender, men de kan ofte (inkl. billeder) ses på e-udgaven JV.dk. • Thorkil Engel og Erik Andersen har sluttet deres bridgekarriere efter 52 års makkerskab i BK45 • KBC deltager også i år et med arrangement på dag Bridgens dag søndag d. 26. aug. Venlig hilsen, Peter Hermansen, formand, Kolding Bridge Center.