KBC blev stiftet 15.12.2012 – for 7 år siden, hvor vi fandt lokaler i HK’s bygninger
og siden yderligere lejede undervisningslokalet på 1. sal.

Efterhånden som vi er blevet flere, har parkeringsproblemerne vokset sig større til
trods for, at vi m2 mæssigt er den største lejer hos HK kun har 4 P pladser i dagtimerne!
Lejemålet er sagt op pr. 30.4.2020, og vi har lejet nye lokaler på Niels Bohrs vej 3. Vi
overtager lejemålet 1. januar, således at vi kan begynde at foretage de ændringer, der
er nødvendige.

Vi betaler husleje fra 1.3.20 og har derfor som forventet dobbelt husleje i 2 måneder.
Udlejer anlægger stort parkeringsareal på den nuværende græsplæne og etablerer 2
yderligere toiletter, hvoraf det ene er et handicaptoilet.

Vi skal male det hele, flytte skillevægge og sørge for nyt gulvtæppe samt gøre rent,
hvorfor vi anmoder om hjælp fra vores medlemmer.

Der vil blive holdt åbent hus på adressen for KBC.s medlemmer lørdag d. 11. jan.
2020 kl. 10-12. Her kan man kan komme med input og kommentarer til de fremlagte
planer. Der vil samtidig være lejlighed til at tilmelde sig til arbejdsopgaver. Eigil
Holdt har lovet at stå for og koordinere ombygningen.

Husk at følge med på klubbens hjemmeside. (Den kan hentes som App).

Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke vil arbejde eller lave øvelser med Bridge+Moore
før vi flytter i nye lokaler. Da mange af vores bridgemate er dårlige, har vi besluttet at
købe 10 nye således at vi nu har 20 i alt.

HUSK: Se mere på hjemmesiden.
• Champagneturnering lørdag d. 28. dec. kl. 19. Sidste tilmelding d. 22/12
• KOLDING OPEN lørdag d. 25. jan. kl. 9.30. Sidste tilmelding d. 20/1
• Kursus: 5 card major + tilhørende konventioner. Start tirsdag d. 7. jan kl. 13.
Underviser: Torben Frimer
• KBC`s ordinære generalforsamling er fastsat til lørdag d. 29. feb. 2019 kl. 10.
• DM i Skolebridge lørdag d. 18. jan. kl. 12-19. Det er tilladt ”at ugle”

Bestyrelse og udvalg i Kolding Bridge Center ønsker alle medlemmer, sponsorer
og øvrige samarbejdspartnere en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Venlig hilsen, Bestyrelse og udvalg i KBC

KBC henstiller til alle medlemmer, at de benytter vore sponsorer, når der handles ind.
De støtter os – vi bør støtte dem.