Bridgeklubben Kolding Bridge Center (KBC) blev stiftet på en generalforsamling i Bramdrupdamhallerne lørdag d. 15. dec. 2012 som en sammenlægning af klubberne: Koldinghus, BK45 og Spar 2. Disse klubber havde alle på en forudgående ekstraordinær generalforsamling sagt ja til en sammenlægning.

De 3 klubber havde i adskillige år spillet i OK`s lokaler, men man havde erkendt, at disse faciliteter ikke var tilstrækkelige til de fremtidige aktiviteter, som kræves i et moderne bridgecenter.

Bridgeklubberne kunne se adskillige fordele ved at få egne spillelokaler:

* Fleksible spilletidspunkter: Formiddag, eftermiddag, aften samt lørdag/søndag

* Mulighed for fortæring efter eget valg – medbragt, indkøbt eller slet intet

* Bridgeundervisning på attraktive tidspunkter

* Gøre bridge til et af Koldings mange fyrtårne

* Kapacitet til at afholde ”Drop-in” turneringer samt distriktsturneringer under Danmarks Bridgeforbund på samme måde som Aabenraa, Haderslev, Esbjerg, Ribe m.fl.

* Være mødested for alle medlemmer.

* Større chancer for at kunne tiltrække børn og unge mennesker.

Der blev valgt en bestyrelse bestående af: Peter Hermansen (formand), Jens Tim Christensen, John Ohmeyer, N.J. Korsholm (kasserer) og Allan Christensen.

Borgmester Jørn Pedersen holder indvielsestale.

Borgmester Jørn Pedersen holder indvielsestale.

Den ny bridgeklub lejede pr. 1. marts 2013 252 m2 på 1. sal i HK`s bygning på Ndr. Ringvej 51, 1.

Her var lyse og venlige lokaler, der kun krævede lidt ombygning for at blive særdeles velegnede til formålet.

Adskillige bridgespillere trak i arbejdstøjet og gik i gang med de nødvendige lokaleændringer.

Med støtte fra Sydbank blev der installeret handicaplift til klubbens gangbesværede medlemmer.

De nye lokaler blev taget i brug onsdag d. 1. maj 2013, hvor sommerens ”Drop-in” turneringer startede.

Lokalerne blev officielt indviet d. 4. maj af Koldings borgmester Jørn Pedersen efterfulgt af en turnering udelukkende for medlemmer af Kolding Bridge Center.

Den nye bridgeklub fik nu muligheder for nye aktiviteter, som

* Undervisning

* Søndagsbridge

* Distriktsarrangementer/turneringer

Medlemstallet steg betydeligt, og i sæsonen 2014/15 var KBC distrikt Sydjyllands næststørste bridgeklub.

Borgmester Jørn Pedersen overrækker gave til KBC´s formand

Borgmester Jørn Pedersen overrækker gave til KBC´s formand Peter Hermansen

Den store medlemsfremgang og udvidelse af spilledage samt undervisnings muligheder gav pladsmangel, idet de hidtil lejede lokaler ikke mere var tilstrækkelig til at imødekomme medlemmernes ønsker. Bridgeklubben indgik derfor aftale med HK om at leje yderligere et lokale i samme bygning pr. 1. jan. 2015.

Klubben kunne nu også tilbyde folkeskoler, privatskoler, efterskoler og gymnasier mulighed for skolebridge, en aktivitet som vil være helt i ånd med den nye skolelov.

Hertil kommer, at man gerne vil arrangere juniorbridgecamp, som er en bridge weekend for juniorer i alderen 10 – 24 år.