Klubregler for Kolding Bridge Center

1. Benyttelse.

Kolding Bridge Center må benyttes af alle medlemmer af foreningen, deres gæster samt deltagere i bridge turneringer/kurser, som afholdes i klubbens lokaler.

Turneringsbridge spilles altid i henhold til Danmarks Bridgeforbunds love.

Kolding Bridge Center har kun lejet en del af bygningen Ndr. Ringvej 51, og kun denne del må benyttes af medlemmer og gæster. Hovedindgangen fra gården er fælles for alle 3 lejere. Indgangsdøren i det nordvestlige hjørne har stolelift.

2. Etik og etikette.

God etikette før, under og efter spillet forventes af medlemmerne. Enhver spiller bør ved sin optræden tilstræbe, at alle får den størst mulige glæde ved turneringsbridge og ved klublivet i øvrigt. Det er uetisk at irettesætte eller belære såvel makker som modspiller under og efter spillet. Det samme gælder tegn og mishagsytringer, der tilkendegiver tilfredshed eller utilfredshed med en melding, et udspil eller et spillet kort. Det er god etikette at hilse på modspillerne, når man mødes ved spillebordet og efter runden at sige: ”Tak for spillet”.

3. Spilleafdelinger.

Det overlades til de enkelte spilleafdelinger at organisere deres turneringer.

Hvis flere afdelinger spiller på samme tidspunkt, kan koordinering af pauser og brug af køkkenet være nødvendigt, og gennemgang af spillelokalet i mindre omfang må accepteres.

Spilleafdelingerne skal sørge for oprydning både i spillelokaler og køkken, således at lokalerne fremstår som modtaget.

4. Rygeforbud.

Der må ikke ryges indenfor i bygningen, og rygning henvises til plads udenfor ved de opstillede kummer.

Henstilling til rygere: Hold venligst yderdøren ved indgangen i det nordvestlige hjørne lukket både under og efter rygning, så træk og røglugt i PC-rum og spillelokale kan undgås.

5. Brug af Kolding Bridge Centers lokaler.

Disposition af lokaler foretages af bestyrelsen for Kolding Bridge Center for en sæson af gangen.

Klubbens lokaler kan af medlemmer bruges i frie perioder. Pris og betingelser kan ses på opslagstavle/hjemmeside.

6. Rengøring.

Kolding Bridge Center har ansvaret for at der bliver foretaget rengøring af lokalerne i hver uge, men afdelingernes brugere af lokalerne er ansvarlige for at de afleveres i samme stand som de blev modtaget i. Borde og stole stilles på plads, og alt ryddes væk, når man er færdig med at spille. Eventuelt spild tørres op så godt som muligt. Støvsuger mm. findes i rengøringsrum ved toiletter og i skab i undervisningslokalet.

7. Køkken.

Køkkenet skal afleveres i samme stand, som det blev modtaget i. Alt stilles på plads i skabe, termokander tømmes og borde tørres af. Opvaskemaskinen skal køre men ikke nødvendigvis være tømt.

8. Parkering

Se venligst særligt link herom på hjemmesiden. Parkeres der omkring Kolding Bridge Center, skal der tages hensyn til beboerne i området. Færdselsreglerne skal overholdes.

Kolding den 18. august 2015.

Bestyrelsen