kort-kbc-p

Parkeringsmuligheder i nærheden af Kolding Bridge Center, Ndr. Ringvej 51, 1., Kolding

Ved bygningen er der desværre kun 16 parkeringspladser, (hvoraf de første er forbeholdt invalide-biler). Bestilling (se nedenfor)

Alle opfordres derfor venligst til i størst muligt omfang at parkere ved Ejlersvej (30 P-pladser) eller i Vifdam (35 P-pladser).

Parkering i dagtimerne.

Der må kun parkeres på de 4 første pladser i gården –de 4 næste har revisionsfirmaet råderet over, og den bagerste del er Lifa`s område,

(klubben har fået klager overmedlemmer, der parkerer her.)

 

Parkering om aftenen og i weekenden.

Der må parkeres i hele gården undtagen de 3 bagerste pladser, der er forbeholdt Lifa’s biler.

De 2 pladser ved Sport Direct må kun benyttes aften og weekend.

 

Parkering i gaderne omkring KBC.

Af hensyn til beboerne skal færdselslovens P-bestemmelser overholdes.

Der må ikke parkeres:

* inden for 10 meter fra en tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant

* ud for ind- og udkørsel til og fra en ejendom eller i øvrigt således, at kørsel til eller fra ejendommen væsentligt vanskeliggøres

* ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 m, og der ikke mellem køretøjet og spærrelinjen findes en punkteret linje

En bøde for overtrædelse af ovenstående er i Kolding kommune på 650 kr.

Bestilling af handicap parkering.

* Til åbne turneringer: hos Peter Hermansen telf. 40 75 88 05

* Til alm. spilleaftener 1): hos den enkelte spilleafdeling

* Kursister: hos underviseren, der laver aftale med Allan

1) Ved sæsonstart 1. sept. laves en oversigt over, hvor mange skilte, der skal opsættes i de en-kelte afdelinger. Herefter er det de enkelte ”afdelings formænd” som har ansvar for at skil-tene sættes op.