Umiddelbart efter bygningen har Kolding Bridge Center egen P plads med ca. 40 parkeringspladser. Ved hovedindgangen er der 6 pladser forbeholdt invalide-biler. Bestilling (se nedenfor)

Alle opfordres til at parkere rundt  i kanten af P-pladsen indtil andet er bestemt. 

Bestilling af handicap parkering.

* Til åbne turneringer: hos Karin Korup telf. 51 93 00 63

* Til alm. spilleaftener 1): hos den enkelte spilleafdeling

* Kursister: hos underviseren