Status på Covid 19 situationen i KBC 10.12.2020

 10. december 2020.

 Sundhedsmyndighederne har anbefalet at forlænge de nuværende nationale COVID-19-tiltag. Regeringen har valgt at følge anbefalingen. Det betyder, at tiltagene om begrænsning af forsamlinger forlænges til og med den  28. februar 2021,

Fra i dag d. 26. oktober 2020 træder en række nye tiltag i kraft i forhold til corona. Blandt
tiltagene er, at forsamlingsforbuddet nedsættes til 10 personer.
DBf har allerede forhørt sig med Kulturministeriet om mulighed for en dispensation fra
forsamlingsforbuddet, når det bl.a. gælder bridge. Kulturministeriet oplyser at det ikke er
muligt at få dispensation i forhold til forsamlingsforbuddet. DBf vil dog fortsætte dialogen
med myndighederne om muligheden for at blive undtaget fra det nye forsamlingsforbud.
Indtil videre betyder det dog, at det ikke er muligt at spille bridge, have undervisning mv.
med mere end 10 personer. Dette er indtil videre gældende til d. 22. november 2020.
For så vidt angår forbundsaktiviteter, som åben division, damedivisionen, seniorhold mv. skal
dette drøftes på et møde i hovedbestyrelsen tirsdag d. 27. oktober 2020. Vi vil derfor senest
onsdag d. 28. oktober melde mere ud herom.

KBC bestyrelse 07.10.2020

Der har været en del skriveri i avisen om vores situation. Jeg er blevet kontaktet en del gange af journalister, og efter det kom i avisen er også Kolding Kommune og den regionale styrelse for patientsikkerhed gået ind i vores sag. Vi i bestyrelsen har gjort vores bedste for at håndtere denne triste situation bedst muligt.

Vi er fra forskellige instanser blevet bekræftet i, at vi har gjort alt hvad vi skulle med hensyn til at informere myndigheder og naturligvis jer medlemmer. Det har bare knebet med at de offentlige systemer har fået informeret hinanden, men det er jo ikke vores ansvar.

Situationen omkring coronasmitte i vores center er nu at der er i alt 19 smittede. 15 spillende medlemmer og 4 kursister på begynderholdene. De seneste tilfælde af smittede blev meldt til os i weekenden d. 2.-4. oktober.

Vi kan ikke vide med bestemthed hvordan smitten er spredt, men vi antager at der er 2 smittekæder.

1 smittekæde i Lille Klør hvor 2 medlemmer er smittet. Enten har den ene smittet den anden eller også er de begge smittet andre steder. De har ingen forbindelse til øvrige afdelinger.

Den store smittekæde er i Lille Slem hvor 13 medlemmer er smittet. Vi antager at smitten er blevet spredt onsdag d. 16/9. Vi kan konstatere at nogle af de smittede har spillet med og mod hinanden den aften, men der er også en del som er smittet uden at have været i kontakt ved spillebordene. Smitten må derfor også være spredt i forbindelse med kaffepausen og det almindelige samvær. Dette er grunden til de restriktioner som er beskrevet senere i mailen.

Ingen af de smittede har nået at smitte videre til andre afdelinger men nogle af de smittede var med på kursusholdene mandag og tirsdag ugen efter, hvorved nogle kursister er blevet smittet. 1 af kursisterne var dog ikke til stede den mandag hvor smitten blev spredt så det antages at vedkommende ikke er smittet i KBC.

Nogle af de 13 smittede fra Lille Slem spiller i andre afdelinger men har heldigvis ikke nået at smitte videre. De smittede i Koldinghus, 2 Klør, BK45, KBC14 og Spar 2 er altså gengangere fra Lille Slem.

Bestyrelsen har været samlet for at drøfte hvornår vi igen kan åbne og hvilke yderligere restriktioner der skal sættes ind. Vi skal meget nødigt stå i en lignende situation igen.

Alle aktiviteter i KBC er aflyst til og med uge 44.

Vi åbner igen mandag d. 2. november.

I perioden fra 2. november til 17 december er man ikke forpligtet til at møde op. Der skal altså ikke sendes substitut hvis man ikke ønsker at komme.

Vi håber på denne måde både at imødekomme de af jer der gerne vil spille bridge og de af jer som helst vil blive hjemme indtil der er mere ro på corona situationen i samfundet.

Det bliver den enkelte afdeling der bestemmer om man skal melde til eller fra. I vil få information herom fra jeres afdelingsformand eller turneringsleder.

Planlagte arrangementer i perioden er aflyst.

Alle juleafslutninger som vi kender dem med fællesspisning er aflyst.

Champagneturnering og Kolding Open er aflyst.

Hvis det efter jul viser sig at der ikke længere er grund til stor bekymring omkring corona vil vi lave nogle arrangementer for medlemmerne.

Hele centeret er grundigt rengjort når vi åbner igen og der vil være ekstra ugentlig rengøring af toiletterne.

 

Restriktioner frem til jul:

· Alle spillere anvender mundbind eller visir. Handsker må anvendes efter eget ønske.

Værnemidler medbringes hjemmefra men vi har et lager såfremt man glemmer det.

 

· Afsprit hænder ved ankomst, før og efter toiletbesøg samt ved hver rundeskift.

 

· Hver spiller benytter den samme meldeboks under hele turneringen. Medbring gerne din egen hjemmefra.

Låner du en i centeret så følg de anvisninger der bliver givet. Dette for at meldeboksene ikke benyttes flere gange i træk men står nogle dage over.

 

· Kaffe/the og kop medbringes hjemmefra. Glemmer man en kop har vi engangskopper.

I pausen opfordrer vi til at man benytter de ledige borde så man evt. kun sidder 2 sammen.

 

· Alle spilleborde aftørres efter endt spil. Afdelingsformand udpeger 2 medlemmer til denne opgave.

 

· Bliv hjemme hvis du er det mindste forkølet eller utilpas.

· Bliv hjemme 1 uge efter du har deltaget i større sociale begivenheder.

· Har du været ramt af corona så mød ikke op før du er rask.

 

 

Grundet den lave deltagelse i vores turneringer på BBO i sidste uge har bestyrelsen besluttet ikke at forsætte med det. Vi henviser til DBFs danish dynamite turnering hver aften kl. 20.00, ligesom der er rigtig mange andre turneringer på BBO som det er muligt at deltage i.

 

På bestyrelsen vegne

Karin Korup Jungdal