Stort fremmøde til årets generalforsamling.

Årets fremmøde på KBC´s generalforsamlingen slog alle rekorder. Det var positivt at se så mange mødte op på årets generalforsamling, da der på forhånd var lagt op til, at der skulle diskuteres og stemmes om hele 4 indsendte forslag.

Peter Hermansen aflægger bestyrelsens beretning.

Kun et af de indsendte forslag kom igennem, hvilket var forslaget om at undersøge, om det er muligt at man i KBC  kan etablere en ny afdeling som udelukkende spiller enkeltmandsbridge. Ideen er at ingen spiller med en fast makker, men at man f.eks. spiller ud fra et fælles spillekort.

De øvrige forslag om at stille overgangen til Bridge + More i bero, at begrænse mulighederne for i fremtiden at fortage investeringer uden tilsagn fra en generalforsamling og til sidst forslaget om at ændre bestyrelsens afgørelse omkring Sydbank Kolding  Open opnåede ikke den nødvendige tilslutning.

Derudover var der en mindre debat omkring regnskabet og næste års budget, afstemning om kontingentforhøjelse på 200 kr. for spillere som kun spiller formiddag og eftermiddag, samt et ønske om at få udleveret et skriftligt årsregnskab, hvilket blev imødekommet. Kontingentforhøjelsen blev vedtaget.

Da Irene Johansen ikke ønskede at modtage genvalg, blev bestyrelsens forslag Inger Gai valgt i den nye bestyrelse. Peter Hermansen takkede Irene for hendes store indsats i bestyrelsen igennem de senere år.

 

 

 

 

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.