# Navn spiller 1Navn spiller 2
1 Eva Korsholm NJ Korsholm
2 John Ohmeyer Mercedes ohmeyer
3 Morten Hansen Louise Hansen
4 Peter Hermansen Else Bertelsen
5 Ebba Hermansen Lene Hauge
6 Inger Gai anne kok
7 Else Andersen Erling kalhøj
8 Ana Ravn Annie Kallerup
9 Ingrid Toft Hans Kjær