dsc02532

I bridge tænker man logisk, lægger en strategi, gennemfører sin plan og lærer at træffe beslutninger baseret på matema-tik og menneskelig forståelse.

Skolebridge kan:

● Stimulere koncentrations- og fokuseringsevnen.

● Motivere til indlæring gennem leg og opgaveløsning.

● Forbedrer den generelle indlæringsevne. Herunder: talforståelse, hukommelse, sandsynlighed og kombinatorik, ho-vedregning og risikovurdering.

● Styrke det sociale sammenhold og give selvtillid.

● Udfordre intellektet og skærpe de logiske/matematiske evner.

● Foregå på tværs af religion, køn, sprogbarrierer, kultur, og generationer.

Derfor er skolebridge et værktøj til integration og inklusion.

Dansk Skolebridge er frivillig forening, etableret i foråret 2015. Dansk Skolebridge arbejder målrettet med at få gennemført pilotprojekter, udarbejdet materiale til undervisningen samt undersøgt hvor og hvordan, bridge kan spille ind i forhold til folkeskolen. Du finder mere information her.

Danmarks Bridgeforbund har udarbejdet dokumentet: “Skolebridge, hvad skal det nu gøre godt for?”

Endvidere ligger der på hjemmesiden forslag til undervisningsforløb m.m.(link)

Kolding Bridge Center udlåner gerne nødvendige materialer som: meldekasser, kortmapper og bordplancher til alle skoler, der har lyst til at prøve skolebridge under en eller anden form. Kontakt evt. Anna Ravn, tlf. 75 52 64 52, mail annaravn@stofanet.dk, hvis du som lærer/skole er interesseret.

I sommerferien 2017 vil Kolding Bridge Center tilbyde bridge til børn i alderen 8-16 år Se indbydelse. Alle KBC`s medlemmer opfordres til at agiterer for denne mulighed blandt børn de kender. Endvidere bliver der brug for hjælpere, 1 person pr. bord.